campamento 2016
No “Fogar do meu Burro” ofrecemos un campamento de verán no mes de xullo. Será na primeira quinceno do dito mes, do 4 ao 15, e na segunda do 18 ao 29.  Ofrecemos actividades de pintura, creacións en papel e barro, obradoiros de maquillaxe, cociña, música, danza…, e as relacionadas coa vida dos nosos amigos, os burros, cos que as nenas e nenos poderán tamén pasear en carro. O lugar de Lamas, onde se realizará o campamento, está a 11 quilómetros de Santiago de Compostela. Os horarios serán de 10:00 a 14:00 horas, de luns a venres, e o prezo de 120€ (preinscrición 50€,  na conta de Eomaia en La Caixa: ES80 2100 4793 810200040245, con data límite do 10 de xuño). Os nenos que por mor do horario dos pais, teñan que quedar, poderán facelo ata as 16:00 horas se traen o seu propio xantar.
Share This