Cristina García, Psicóloga

 

Cristina García Núñez.

Achegas de min:

Formación en Salud Mental Perinatal. Psicología del embarazo, parto, nacimiento y

puerperio.

TERRA MATER.

Máster en Igualdad y Género en el ámbito Público y Privado. (2ª Edición). 2009-2011.

Especialidad de Intervención con mujeres víctimas de violencia de género y riesgo de

exclusión social.

Universidad de san Jaume I Castellón.

CAP 2007 (Curso de capacitación pedagóxica)

Universidade de Vigo.

Máster de Terapia Sistémica.2003-2005 (Terapeuta familiar acreditada por la ATFG)

Universidad Pontificia de Salamanca.

Licenciada en Psicología.1998-2003.

Universidade de Santiago de Compostela. G-3445.

Cheguei o mundo da psicoloxía pola miña curiosidade polas persoas, polo seu mundo emocional, relacional e existencial. Pola fascinación polas historias vitais que cada unha de nós vai tecendo nos encontros cós demáis e co seu entorno, e como esas experiencias e narrativas nos forman, nos sosteñen e nos transforman.
A palabra psico (psikhé), que significa espíritu, alma ou ser. A palabra terapia (therapeia) que significa asistente, curación ou aquel que coida do outro.
Por tanto, psicoterapia significa coidar ou asistir o espíritu, o corazón ou o ser de outra persoa.
Son psicoterapeuta, traballo dende hai 10 anos na práctica privada cun enfoque principalmente sistémico, en Terapia Breve centrada nas solucións.
A Terapia Breve é dinámica e flexible, identificanse os problemas ou dificultades e a gama de posibles solucions, de igual forma analizanse os intentos de solución pasados, para fixar metas e alcances no tratamento e diseñar as intervencions adecuadas a cada caso. Isto fai do proceso de terapia un esquema totalmente interactivo en onde se complementan as duas partes expertas: a experta en técnicas de Terapia Breve (a terapeuta) e a experto na súa problemática (a cliente).
Posteriormente o meu camiño profesional levoume a achegarme as terapias feministas e a necesidade de introducir a perspectiva de xénero no traballo terapéutico coas familias, as parellas e as crianzas.
Na actualidade son nai de dous nenos e a maternidade achegoume o mundo da psicoloxía perinatal, e a necesidade de incorporar o sostén e o traballo emocional neste tempo de apertura onde a alma se ensancha e se inicia a pasaxe a outra dimensión dos afectos, a unha nova estructura da identidade e a outra etapa do ciclo vital.

 

Share This