Normativa Legal

Normativa legal

  • Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, artigo 5. As vontades anticipadas. Modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo, Artigo único, Terceiro. (Ámbito autonómico)
  • Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente. (Ámbito estatal). Artículo 11. Instrucciones previas
  • Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, artigo 8.3: Son dereitos relacionados coa autonomía de decisión o de outorgar o consentimento por substitución e o de manifestar as instrucións previas…
  • Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, Capítulo V. Instrucións previas. (Ámbito autonómico)
  • Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais. (Ámbito autonómico) Artigo 7.4: Dereito a outorgar o consentimento por substitución e a manifestar as súas instrucións previas ao abeiro do establecido na Lei 3/2001, do 28 de maio, e disposicións concordantes, e na Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.
Seminario Morte Perinatal

Seminario Morte Perinatal

Jillian Cassidy, cofundadora e presidenta da Fundación Umamanita e coautora da “Guía para la atención a la muerte perinatal y neonatal”,  impartirá un seminario sobre o tema deste título, o 21 de novembro vindeiro entre as 10 da mañá e as 20 horas a través... leer más
Seminario sobre Documento de Instrucións Previas (DIP)

Seminario sobre Documento de Instrucións Previas (DIP)

O 18 de outubro de 2017, Raquel Freiría Mato impartirá un seminario sobre o DIP. Será en rúa Fontiñas, 27, en Santiago de Compostela. A data límite de inscrición, a través dos tfnos. 698 173 740, 881 973 068 ou ben no correo-e fundacioneomaia@gmail.com,  é o 16 de... leer más
Acompañamento na morte

Acompañamento na morte

Xornadas de reflexión e experiencia sobre a morte  e o acompañamento, o 18 de outubro de 17:30 a 19:30, e o 21  de novembro de 10 a 20 horas (xornada dun día completo), no local de Rúa Fontiñas , 27, en Santiago de Compostela. Na primeira data, sobre o Documento de... leer más
Share This