A Tribu Vedraña

PROXECTO “A TRIBU VEDRAÑA”

A Tribo Vedraña formúlase en dúas actuacións para o ano 2021.

1.-Formación de voluntariado de acompañamento

Nesta formación proporcionouse ás persoas unha base de coñecemento e comprensión ligada ao final da vida, á vellez. Creouse así un núcleo forte de persoas voluntarias coas que contamos para reforzar o traballo e darlle continuidade, para fornecer o servizo á comunidade desde aspectos non só de servizo de asistencia, senón de coidado e de respecto ás vivencias das persoas anciás.

Coñecer as súas necesidades físicas, emocionais e espirituais.

Para acompañar, é necesario recoller á persoa onde está, e para iso é imprescindible que pensemos no sitio onde se atopa unha persoa vella. Temos claro que a sociedade galega presenta unha pirámide de poboación moi envellecida e que o modelo actual de coidado dos nosos maiores, fundamentalmente baseado na concentración de residentes en espazos pechados, ademais de ser pouco favorable ao respecto da dignidade humana, viuse superado estes anos e fíxose tristemente patente a súa ineficacia durante a xestión da crise do COVID-19

É importante que cambiemos de dirección para non seguir colaborando no illamento emocional das persoas maiores da nosa comunidade.

Os temas a tratar foron:

 1. Detección precoz das alteracións cognitivas. Por Nemesio Boente
 2. Acompañamento á Morte. Mar López. Fundación Vivir un Buen Morir.
 3. Construír relacións saudables. Isabel Alonso Iriarte. Psicóloga.
 4. Rituais funerarios na nosa historia. Roxelio Vázquez Gómez.
 5. Lexislación ao final da vida. Isabel Blanco, Fundación Derecho a Morir Dignamente.
 6. Novas tecnoloxías. Juan Pichel Gomes da Silva. Informático.
 7. Factores emocionais e ferramentas de apoio. María Lagoa. Auxiliar clínica.
 8. Acompañamento ao dolo. Silvia Melero Abascal. Luto en Colores.
 9. O coñecemento da postura corporal. Patricia Álvarez Loureiro. Fisioterapeuta y osteópata
 10. O acompañante terapéutico. Manuel Castro Soto e Mª Carmen Isabel Alvargonzález Ucha. Psicólogo/a.

 

Por un total de 40 horas para un grupo de 21 persoas, realizado entre o 19 de febreiro e o 29 de abril en locais dos concellos de Ponteareas e Covelo.

2.-Actividades nas que este voluntariado xa formado favoreza a realización de tarefas, servizos e atención ás persoas en colaboración coa comunidade veciñal.

SERVIZOS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN COLABORACIÓN COA COMUNIDADE VECIÑAL

DESCRICIÓN DO PROGRAMA

A súa función será detectar as situacións nas que sexa necesario vincularse para minguar o illamento ou a soidade que poida ser motivo de prexuízo.

O programa enmárcase dentro do proxecto de acompañamento ao final da vida, “Unha boa morte para todas as persoas”, co fin de fornecer na medida do posible unha boa vida que desemboque nun fin digno e respectado, favorecido por vencellos afectivos que sexan produto dunha relación interxeracional e de veciñanza saudable, dinámica e creativa.

Trátase dun programa de desenvolvemento comunitario cun compoñente cultural co que pretendemos que as persoas maiores e as súas familias coidadoras, persoas excluídas ou en risco de exclusión (tendo en conta tamén a exclusión territorial) permanezan no seu medio, nas mellores condicións e coa maior calidade de vida, recibindo e facéndonos participes da herdanza das experiencias e vivencias propias das persoas vellas para achegarllas as novas.

Seguindo o fío condutor da procura de documentación sobre a forma de vida das xeracións pasadas, farase un traballo de campo para a localización de persoas que se atopen en situación de illamento ou soidade, co fin de incorporalas a unha rede comunitaria na que podan compartir as súas vivencias e coñecementos. Comporase de actividades dirixidas aos maiores e ás súas familias coidadoras a través de actividades educativas, formativas/informativas, artísticas, e da prestación de servizos de proximidade e acompañamento para que este sector da poboación permaneza no seu medio o maior tempo posible.

Este programa trata de contribuír a recuperar a participación das persoas maiores na sociedade e potenciar a xeración  de espazos interpersonais e  dinamización cultural da contorna. Encamíñase  á posibilidade da participación activa das persoas maiores na súa vida social e familiar, gozar  dunha calidade de vida e do respecto á súa dignidade.

 

OBXECTIVOS

Renovar as canles de comunicación entre as diferentes xeracións,  elaborar ideas que contribúan a recuperar a cultura dos nosos maiores e participar dela dun xeito activo, establecendo vías de intercambio cultural entre todos os individuos da comunidade na que estamos inmersas.

Posibilitar a continuidade social e familiar da vida das persoas anciás na medida do posible, poñendo en valor os seus coñecementos e respectando  a súa  dignidade  nos últimos anos de existencia.

Achegar á cidadanía en xeral as ferramentas informativas, formativas e asistenciais que contribúan a manter e protexer a autonomía persoal e as decisións baixo o amparo de ser cidadáns/as de pleno dereito.

Proporcionar á cidadanía en xeral as experiencias a través de imaxes, da linguaxe, a toponimia e a cultura transmitida en refráns e ditos, que contribúan a manter e dignificar a vida das persoas.

Artellar unha serie de accións, levadas a cabo por persoal voluntario, que sirvan de apoio ás persoas e ás súas familias, transmitir os seus coñecementos e dignificar a súa experiencia, para engadir calidade e alivio na etapa final da vida.

Recuperar o coidado das persoas maiores pola sociedade da que forman parte.

Facer uso das conexións que se establecen a través do idioma galego,

FUNCIÓN PRINCIPAL

Queremos crear infraestruturas novas situadas no local e o familiar de maneira que posibiliten a continuidade e a permanencia da xente maior na súa contorna, darlles unha calidade de vida e respectar a súa dignidade ata a morte.

A necesidade de comunicarnos cos demais é importante durante toda a vida, e intensifícase cando nos facemos conscientes da proximidade da morte. Faise necesaria unha estrutura estable de intercambio cultural entre as diferentes xeracións, e este proxecto quere artellala na bisbarra do Condado-Paradanta, e máis concretamente nos concellos de Ponteareas, Covelo y Mondariz.

Queremos establecer unha liña de comunicación aberta que recolla o legado cultural e a experiencia da xente vella da comunidade. Abrir camiños de confianza para que o diálogo se estableza en dúas direccións. Non se trata só de coidar o corpo, de fornecer alivio na dor física, senón tamén de ser capaces de recoñecer momentos ligados ao final da vida para os que é necesario espertar a sensibilidade propia do recoñecemento á vellez e á morte.

ÁMBITO XEOGRÁFICO

Concellos de Ponteareas, de Covelo e de Mondariz.

DESTINATARIOS/AS

 • Persoas xubiladas ou liberadas de actividade que queiran dedicar tempo ao servizo comunitario.
 • Persoas residentes no concello de Ponteareas, Covelo e Mondariz que estean interesadas en formar parte dun proxecto interxeracional.
 • Voluntariado da Fundación Eomaia. Voluntariado dependente dos concellos. Voluntariado dependente doutras asociacións colaboradoras.
 • Familiares e coidadoras de persoas dependentes.
 • Persoas vellas que viven illadas ou soas na contorna dos concellos de Ponteareas, Covelo e Mondariz.
 • Persoas vellas que forman parte de institucións de asistencia, como centros de día e residencias de anciáns.
 • Alumnos dos colexios e institutos dos concellos de Ponteareas, Covelo e Mondariz onde se poidan desenvolver unidades didácticas relacionadas coa importancia da posta en valor da vida das persoas vellas como fonte de coñecemento da cultura e a supervivencia da lingua galega.
 • Asociacións de veciños e centros sociais da contorna.
 • Concellos de Ponteareas, Covelo e Mondariz.

BENEFICIARIAS/OS

Beneficiarios directos 51 persoas.

Beneficiarios indirectos 200 persoas.

ACTIVIDADES

Detectar as necesidades e as posibilidades da comunidade, recompilando información nos axuntamentos, organizacións de voluntarios/as de protección civil, asociacións de veciños e asociacións culturais sobre os/as veciños/as de idade avanzada das zonas da contorna dos concellos de Covelo, Ponteareas e Mondariz.

 • Entrar en contacto con estas persoas por medio de visitas co fin de detectar situacións sensibles de precisar apoio.
 • Organizar soportes cidadáns de colaboración como poden ser:

Acompañar con lectura

Acompañar en paseos e conversas

Facilitarlles o traslado, recados ou a resolución de trámites sinxelos.

 • Promover entre a poboación de todas as idades, pero principalmente no sector máis vulnerable de sufrir por illamento, iniciativas culturais e artísticas.
 • Recuperar material fotográfico en mans de familiares, amigos/as, ou a través de ludotecas que teñan que ver con veciños e veciñas vellos/as da comarca na súa infancia e mocidade, e imprimir fotografías dixitais de mocidade e nenos da actualidade, comparando vestimentas, oficios e modos de lecer co fin de visualizar o fío condutor que une entre si as xeracións que argumentan a nosa historia.
 • Posteriormente, compoñer un mosaico de documentos, fotografías e publicacións para exposicións na sede da Fundación, naqueles centros que se concerten cos concellos citados, centros culturais, parroquiais, etc..
 • Poñer en valor o traballo das mulleres no rural e os cambios que demandan as mulleres novas de hoxe, e recoñecernos como integrantes dunha sociedade igualitaria nas achegas e valoracións que fomenten a igualdade entre homes e mulleres.
 • Promover encontros interxeracionais para relatar publicamente  vivencias de xuventude das persoas participantes, na súa manifestación artística a través da transmisión oral e escrita en forma de cartas, artigos de eventos sociais e escritos que estean en mans de persoas maiores.
 • Promover entre os CEIPs da contorna o traballo sobre o coñecemento da bisbarra servíndose da publicación Bambán de vento como guía didáctica para traballar desde as áreas de Lingua e Coñecemento do Medio o vocabulario, lendas, lugares e actividades relacionadas coa contorna, propiciando o intercambio de información interxeracional sobre o mesmo.
 • Dinamizar actividades culturais en centros sociais, comunidades de veciños e domicilios comunitarios.
 • Documentar as actividades dos encontros en formato vídeo.

 

AVALIACIÓN

A aposta clara é a de proporcionar estas ferramentas útiles para o benestar das persoas e a de investir para poder xerar instrumentos que nos permitan ser eficaces nas actuacións levadas a cabo.

A avaliación levarase a cabo para detectar as melloras continuas que son preciso realizar e

concretamente,

Cualitalitativamente, de xeito continuo e por medio da observación directa, das reaccións, incidencias e da participación nas actividades.

Cuantitativamente, a través dun cuestionario ao final do ano, coa enquisa de satisfacción proposta as/os participantes.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Comparte