PLAN DE ACTUACIÓN 2023

Antecedentes e descrición da entidade O obxectivo social da Fundación Eomaia é a procura da calidade de vida, a igualdade de oportunidades no acceso ao benestar e á participación social, a total integración social de todos os colectivos, a conciliación familiar, o empoderamento da muller, o desenvolvemento persoal e a mellora da saúde. Os seus […]

PLAN DE ACTUACIÓN 2023 Leer más »