Normativa Legal

  • Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, artigo 5. As vontades anticipadas. Modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo, Artigo único, Terceiro. (Ámbito autonómico)
  • Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente. (Ámbito estatal). Artículo 11. Instrucciones previas
  • Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, artigo 8.3: Son dereitos relacionados coa autonomía de decisión o de outorgar o consentimento por substitución e o de manifestar as instrucións previas…
  • Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, Capítulo V. Instrucións previas. (Ámbito autonómico)
  • Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais. (Ámbito autonómico) Artigo 7.4: Dereito a outorgar o consentimento por substitución e a manifestar as súas instrucións previas ao abeiro do establecido na Lei 3/2001, do 28 de maio, e disposicións concordantes, e na Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Comparte